Maintest OÜ on alustanud oma juhtimissüsteemi süstematiseerimisega. Eesmärgiks on juba 2013 aastal vastata ISO 9001:2008 sertifitseerimise nõuetele, et pakkuda oma klientidele kindla kvaliteediga ja parimat teenust. Sertifitseerimise korral vastavalt ISO skeemidele saab ettevõte õiguse kasutada ülemaailmselt tunnustatud kvaliteedimärki, mis on oma väärtust õigustanud tuhandete sertifitseeritud ettevõtete jaoks. ISO sertifitseerimine tõendab, et teatud juhtimissüsteemid on rakendatud ja toimivad hästi ning ettevõte arendab jätkuvalt oma tegevust kindlates valdkondades.

Maintest OÜ sõlmis 02.01.2013 korrashoiu lepingu Baltimaade ühe suurima tootmisettevõttega. Leping hõlmab kogu seadmepargi ennetavaid hooldusi ja remonte, kinnisvara ning tehnotrasside korrashoidu.

2012 aasta lõpust alustasime  veebipõhise HOOLDUSPROGRAMMI välja töötamist. Veebipõhine hooldusprogramm millega saame klientidele anda täpsema ülevaate seatmete seisukorrast. Kõik tootmisseadmed on sisestadud antud programmi koos hoolduseks ja remondiks  vajaliku infoga. Kõik tööd nii korralised kui ka avariid registreeritakse  ,et hiljem oleks võimalik analüüsida kui palju on tehtud planeerituid töid ja millised on olnud ettenägematud tööd. Analüüsida saab kogu tootmist kui ka seadmete kaupa eraldi.

Copyright © Maintest OÜ | Aedes Web Solutions